De som først tok opp morsdagen i Norge, var en metodistkirke i Bergen, der presten hadde vært i USA og blitt betatt av ideen. Det skjedde allerede under første verdenskrig. 

To kvinner i Oslo, Dorothea Schoildager og Karin Platou, tok opp tråden og fikk flere kvinneorganisasjoner med seg. Det ble endatil lansert et program for hvordan dagen burde feires i de tusen hjem. 

Mor skulle stå opp i et oppvarmet rom etter å ha fått kaffe på sengen. Skoene skulle være pusset og gulvet vasket. Frokostbordet skulle være festpyntet og på mors faste plass skulle det ligge en gave. Senere så kunne det være diktlesning eller tale. Barna kunne også finne på noe ekstra til mor.